วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ราคาปิดทองและซิลเวอร์ วันที่ 24 ธันวาคม 2555


ราคาปิด Gold Futures 24/12/55
GFZ12  24,180(+190) 
GFG13  24,350(+180)
GFJ13   24,480(+170)
Supp 1,636 Resist 1,670
Bid 
Spot 1,662.91(+6.82)
Gold Traders 24,100(+50)
THB 30.62(+0.03)

ราคาปิด Silver Futures
SVZ12    923(+6)
SVG13   943(N/A)
SVJ13     923(N/A)
Supp 29.0Resist 30.6
Bid
Spot 30.22(+0.24)
EU/US 1.3214

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น