วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ราคาเปิดทองและซิลเวอร์ วันที่ 17 ธันวาคม 55ราคาเปิด Gold Futures 17/12/55
GFZ12  24,640 (-140) 
GFG13  24,860(-120)
GFJ13    (N/A)
Supp 1,672 Resist 1,707

Bid 
Spot 1,691.41 (-3.68)
Gold Traders 24,500(-100)
THB 30.55(-0.05)

ราคาเปิด Silver 17/12/55
Supp 31.8 Resist 32.7
Spot 32.32(+0.17)
EU/US 1.3155

Spain say ‘no’ to ECB bond buying mechanism.
Fiscal Cliff not progress, White House Rejects Offer.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น