วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ราคาปิดทองและซิลเวอร์ วันที่ 14 ธันวาคม 2555


Gold Futures
GFZ12  24,770(-30)
GFG13  24,980(0)
GFJ13    25,100(-20)
Supp 1,685 Resist 1,720
Bid
Spot 1,698.16(+1.47)
Gold Traders 24,600(0)
THB 30.62(+0.03)

Silver Futures
SVZ12    1,001(-7)
SVG13   1,008(+3)
SVJ13     1,024(-6)
Supp 32.0 Resist 33.2
Bid
Spot 32.58(+0.06)
EU/US 1.3077

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น