วันพุธที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2556

ราคาปิดทองและซิลเวอร์ วันที่ 9 มกราคม 2556


ราคาปิด Gold Futures 09012013
GFG13  24,160(+140)
GFJ13   24,300(N/A)
GFM13 24,420(N/A)
Supp 1,630 Resist 1,675
Bid
Spot 1,663.10(+4.5)
Gold Traders 24,000(+50)
THB 30.34(-0.06)

ราคาปิด Silver Futures  09012013
SVG13   931(+11)
SVJ13    N/A
SVM13  938(N/A)
Supp 29.8 Resist 31.0
Bid
Spot 30.46(+0.11)
EU/US 1.3073

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น