วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2556

ราคาปิดทองและซิลเวอร์ วันที่ 3 มกราคม 2556


ราคาปิด Gold Futures 03/01/13GFG13  24,450(+10)GFJ13   24,610(N/A)GFM13 24,740(N/A)Supp 1,675 Resist 1,720BidSpot 1,683.49(-2.86)Gold Traders 24,200(+50)THB 30.33(-0.03)   ราคาปิด Silver FuturesSVG13   945(+6.00)SVJ13     961(N/A)SVM13   N/ASupp 30.4 Resist 32.0BidSpot 30.96(-0.01)EU/US 1.3146

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น